2019-03-21

Tofacitinib成分藥品安全資訊風險溝通表

[…]
2019-03-15

Fenspiride成分藥品安全資訊風險溝通表

[…]
2019-01-24

Fluoroquinolone類抗生素藥品安全資訊風險溝通表

[…]
2019-01-17

Lemtrada® (Alemtuzumab)藥品安全資訊風險溝通表

[…]